હાજરી પૂરવા માટેની બાયોમેટ્રીક પદ્ધતિ


biometric

  • વિહંગાવલોકન | આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ નીચે ચાલતી શાળાઓમાં બાયોમેટ્રિક વ્યવસ્થા અને કોમ્પ્યુટરની મદદથી શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થાનો ઉદ્દેશ હાજરી પૂરવાની વ્યવસ્થા ઓટોમેટિક બનાવવાનો અને શાળાઓને કોમ્પ્યુટરની મદદથી શિક્ષણના વિષયો ભણાવવામાં સહાયરૂપ બનવાનો છે.
  • ઉદ્દેશ | વિદ્યાર્થીઓની નિયમિતતામાં ઉમેરો કરવો અને ગેરહાજર રહેવાનું કારણ ઘટાડવું.
  • ભાગીદાર સંસ્થા | આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ અને શિક્ષણ વિભાગ (પ્રોજેક્ટ ફોર્મ્યુલેશન) એચસીએલ, ઈન્ફોસિસ્ટમ લિમિટેડ (અમલીકરણ સંસ્થા) અને IL & FSETS (પ્રોજેક્ટ વ્યવસ્થાપન સંસ્થા)
  • ભૌગોલિક ભૂમિભાગ | રાજ્યની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ
  • અપેક્ષિત લાભાર્થીઓ | શાળાઓના વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો
  • યોજનાથી થતા લાભ | શિક્ષકો, વિદ્યાર્થીઓ, છાત્રાલયમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓની હાજરી નોંધણી માટેની વ્યવસ્થામાં પારદર્શિતા અને અસરકારકતા આવશે અને શૈક્ષણિક સોફટવેરના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓ માટેની ઈ-લર્નિંગ સુવિધા વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ લાભદાયી નીવડશે.
  • મુખ્ય સિધ્ધિ | ૭૧૩૧ સંસ્થાઓની અને તેમાં અભ્યાસ કરતી ૯,૫૩,૯૩૬ વિદ્યાર્થીઓની અને ૨૮,૬૯૮ શિક્ષકો તેમજ બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓની નોંધણી થઈ છે.
સંબંધિત કડીઓ
News and Events